Tammisalon VPK

Yleistä

Palokuntatoimintaa jo 83 vuotta

Tammisalon VPK on aktiivinen ja elinvoimainen, yksi viidestätoista Helsingin alueella toimivasta sopimuspalokunnasta. Palokunnassa on noin 70 aktiivista jäsentä sen eri osastoissa, sekä miehiä että naisia. Palokunnassa toimii neljä osastoa: hälytysosasto, nuoriso-osasto, riskienhallintaosasto ja tukiosasto.

Palokunnalla on Helsingin kaupungin kanssa palokuntasopimus kahdesta raskaasta ja yhdestä kevyestä yksiköstä. Sopimuksen velvoitteista huolehtii palokunnan hälytysosasto. Olemme ympärivuorokautisessa 15–30 minuutin hälytysvalmiudessa.

Hälytysosasto on palokunnan ydin, sillä se vastaa palokunnan operatiivisesta hälytystoiminnasta. Osasto koostuu täysi-ikäisistä koulutetuista jäsenistä, jotka ovat valmiita toimimaan kaupunkilaisten hyväksi kaikkina vuorokauden aikoina.

Nuoriso-osasto on jaettu kahteen eri ryhmään: 7-10-vuotiaisiin varhaisnuoriin sekä 11-17-vuotiaisiin nuoriin. Jokainen nuorisotoimintaan osallistuva saa valmiuksia ja taitoja toimia arkielämässä turvallisesti.

Riskienhallintaosasto tarjoaa mm. yleistä turvallisuusviestintää tapahtumissa sekä alkusammutuskoulutusta, varautumiskoulutusta poikkeusoloihin ja väestönsuojanhoitajan koulutusta palokunnan tiloissa olevassa S1-luokan väestönsuojassa.

Tukiosaston tehtävänä on palokunnan tilojen ylläpito sekä vuokraustoiminta.