Tammisalon VPK

Riskienhallintaosasto

Koulutus- ja opastustoimintaa

Sopimuspalokuntamme laaja-alainen turvallisuusajattelu kattaa operatiivisen palo- ja pelastustoiminnan normaali- ja poikkeusolojen lisäksi turvallisuusviestinnän sekä varautumisen koulutus- ja neuvontatoiminnan. Riskienhallintaosasto vastaa palokunnan tarjoamasta turvallisuusviestinnästä ja varautumiskoulutuksesta.

Turvallisuusviestintä

Turvallisuusviestinnän tavoitteena on, että ihmiset ja yhteisöt osaavat ottaa turvallisuusasiat huomioon ympäristöissään ja toiminnoissaan, tunnistavat erilaiset vaaran aiheuttajat, osaavat ennaltaehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia sekä toimia oikein vaara- ja onnettomuustilanteissa.

Riskienhallintaosasto tarjoaa:

 • Turvallisuusluentoja ja -tietoiskuja
 • Alkusammutuskoulutusta
 • Yleistä turvallisuusvalistusta ja neuvontaa tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä
 • Tukea pelastuslaitoksen edellyttämän asuinrakennusten omavalvonnan suorittamiseen
 • Turvallisuuskävelyjä kiinteistöihin yhdessä kiinteistössä toimivien henkilöiden kanssa

Järjestämme koulutusta asunto- ja kiinteistöyhtiöille, yhdistyksille, säätiöille, yrityksille ja muille yhteisöille. Tavallisesti koulutusten teoriaosuus kestää noin yhden tunnin ja käytännön osuus 1-2 tuntia osallistujamäärästä riippuen. Koulutukset räätälöidään kuitenkin aina kohdeyleisön ja käytettävissä olevan ajan mukaan.

Turvallisuusluennot ja -tietoiskut painottuvat paloturvallisuuteen, mutta otamme myös muut turvallisuuteen vaikuttavat seikat huomioon koulutuksissamme. Alkusammutuskoulutusta varten käytössämme on nykyaikainen koulutuskalusto.

Alkusammutuskoulutusvalikoimaamme sisältyy:

 • Kattilapalon sammuttaminen kattilan kannella ja sammutuspeitteellä
 • Allaspalon sammuttaminen käsisammuttimella
 • Roska-astian sammuttaminen käsisammuttimella
 • Ihmisen sammuttaminen sammutuspeitteellä
 • Rasvapalonäytös, jolla kuvataan kuuman öljyn syttymistä kattilassa

Koulutus voidaan järjestää joko asemallamme Helsingin Tammisalossa (osoite Tammisalontie 7) tai tiloissanne, mikäli teillä on koulutukseen sopivat sisätilat (mielellään sähköpistoke dataprojektoria varten) ja avoin ulkotila, jossa voidaan turvallisesti käyttää kaasukäyttöistä sammutusallasta.

Koulutus on maksutonta ei-kaupallisille kohderyhmille, kuten helsinkiläisille taloyhtiöille ja yhdistyksille. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Varautuminen

Varautumiskoulutuksen tavoitteena on, että ihmiset tietävät, miksi ja miten poikkeusoloihin varaudutaan, ja osaavat toimia oikein poikkeusoloissa.

Riskienhallintaosasto kouluttaa väestönsuojan hoitajia toimimaan väestönsuojan käyttökuntoon laittamisessa ja suojautumistilanteessa sekä väestönsuojan ja sen laitteiston tarkastamisessa ja huoltamisessa. Väestönsuojan hoitajan kurssin järjestäjänä toimii Helsingin Pelastusliitto (Helpe). Lisätietoja Helpen järjestämistä kursseista ja niiden aikatauluista saa osoitteesta www.helpe.fi.

Toimitiloissamme on koulutuskäyttöön rakennettu, täydellisesti varustettu 58-hengen S1-luokan mukainen väestönsuoja, jonka erikoisrakenteinen ilmanvaihtolaitteisto sallii todellista tilannetta simuloivan harjoituskäytön. Suojan varusteisiin sisältyvät paineovet ja -luukut, paine- ja kaasutiiviit läpiviennit, sulkuteltta, varavesi- ja kuivakäymäläkalusto, suojahenkilöstön ja suojan materiaalipakit, viestivälineet sekä suojan käyttö ja hoito-ohjeisto.

Koulutusväestönsuojan yhteydessä on erinomaisesti opetuskäyttöön soveltuva luokkatila (kellaritila Tammiholvi), jossa on AV-laitteet sekä keittiötilat. Koulutusväestönsuoja ja luokkatila ovat myös vuokrattavissa yhdessä tai erikseen.

Tarjoamme:

 • Väestönsuojan hoitajan koulutusta
 • Koulutusväestönsuojan vuokrattavaksi koulutuksia varten
 • Yleistä varautumis- ja väestönsuojeluneuvontaa tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä

Yhteystiedot

Voit olla yhteydessä esimerkiksi sähköpostitse riskienhallinta(a)tammisalonvpk.fi.