Yhteystiedot

Palokunnan päällystö sekä hallitus

Palokunnan päällikkö
Mikko Nurmi
0500 849 596
mikko.nurmi()tammisalonvpk.fi

1. varapäällikkö (Operatiivinen toiminta)
Veli-Matti Moilanen
040 827 1334
veli-matti.moilanen()tammisalonvpk.fi

2. varapäällikkö (Riskienhallinta-, Nuoriso- ja Tukiosasto)
Sami Malinen
sami.malinen()tammisalonvpk.fi

Koulutuspäällikkö
Jyri Suorsa
050 518 4796
jyri.suorsa()tammisalonvpk.fi

Hallituksen puheenjohtaja
Rami Laatsalo
050 300 7172
rami.laatsalo()tammisalonvpk.fi

Avustustehtävät sekä tilojen vuokraus

Puunkaadot

Risto Salo
050 568 0372
risto.salo()tammisalonvpk.fi

Palovartiointi, filmiavustukset yms)
Mikko Nurmi
0500 849 596
mikko.nurmi()tammisalonvpk.fi

Veli-Matti Moilanen
040 827 1334
veli-matti.moilanen()tammisalonvpk.fi

Antti Rahikainen
040 835 4437
antti.rahikainen()tammisalonvpk.fi

Tilojen vuokraus

Pekka Laurikainen
040 545 4956

Paloturvallisuus- ja varautumiskoulutukset
Riskienhallintaosaston johtaja
Ilkka Hemminki
050 322 7051
ilkka.hemminki()tammisalonvpk.fi

Osastojen yhteyshenkilöt

Hälytysosasto (operatiivinen toiminta)
Hälytysosaston johtaja
Antti Rahikainen
040 835 4437
antti.rahikainen()tammisalonvpk.fi

Nuoriso-osasto
Nuoriso-osaston johtaja
Minttu Pylkkönen
050 438 9804
minttu.pylkkonen()tammisalonvpk.fi

Riskienhallintaosasto (paloturvallisuus- ja varautumiskoulutukset)
Riskienhallintaosaston johtaja
Ilkka Hemminki
050 322 7051
ilkka.hemminki()tammisalonvpk.fi

Yksikköjen yhteystiedot

HE 731
0400 973 001
HE 736
0400 973 002
HE 7396
0400 973 003