Tammisalon VPK

Tammisalon VPK

Palontorjuntaa ja turvallisuusviestintää vuodesta 1940

Yleistä

Palokuntalaisen peruskurssin haku on käynnissä!

Järjestämme vuosittain tarvittaessa Palokuntalaisen peruskurssin aktiivisesta harrastustoiminnasta kiinnostuneille täysi-ikäisille henkilöille.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi mukaan palokuntatoimintaan!

Lisätietoja:

Tule mukaan

Palokuntatoimintaa jo 84 vuotta

Tammisalon VPK on aktiivinen ja elinvoimainen, yksi neljästätoista Helsingin alueella toimivasta sopimuspalokunnasta. Palokunnassa on noin 70 aktiivista jäsentä sen eri osastoissa, sekä miehiä että naisia. Palokunnassa toimii neljä osastoa: hälytysosasto, nuoriso-osasto, riskienhallintaosasto ja tukiosasto.

Palokunnalla on Helsingin kaupungin kanssa palokuntasopimus kahdesta raskaasta ja yhdestä kevyestä yksiköstä. Sopimuksen velvoitteista huolehtii palokunnan hälytysosasto. Olemme ympärivuorokautisessa 15–30 minuutin hälytysvalmiudessa.

Tammisalon VPK:n Facebookissa tapahtuu